Trikem

Vi har Trikem i vårt sortement över tillskott. Att värna om natur och miljö är en självklar del av deras arbete med att framställa produkter för djur och människors välmående. Vad de använder för råvaror och kemikalier i deras produktion utvärderas löpande för att ständigt säkerställa en minimal miljöbelastning. Mikroplaster, insektsgifter eller giftiga mineraler undviks som exempel helt och hållet. Läs gärna mer om deras produkter och sortement på deras hemsida. www.trikem.se

Till Trikem´s hemsida: